Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal för personal

Utvecklingssamtal återkommer och är ett regelbundet enskilt samtal mellan arbetsledaren och de övriga anställda i personalgruppen. Syftet är att utveckla både den personliga assistenten och verksamheten som helhet.

Utvecklingssamtal med chefen

Se på bilden hur det går till

utvecklingssamtal chef
utvecklingssamtal chef