Vikarieinringning

Vikarieinringning

Vikarieinringning kallas när tillsättning av personal vid ordinarie personals frånvaro (sjukdom, semester, m.m.).

Vikarieinringning av personal

När man tar hand om detta problem sker det ofta när det finns lite tid att bemanna uppdraget.

Gäller att hitta lämplig person

Man får helt enkelt försöka matcha brukaren önskemål per telefon med den vikarie man försöker värva.

vikarieinringning
vikarieinringning